RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

WYTWÓRCY ODPADÓW – REJESTR BDO

13 lipca 2018

Szanowny Państwo,

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska z dnia 12.07.2018 r. , z uwagi na brak nowelizacji rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458), wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach – składają:

Wniosek o wpis do rejestru wypełniając Dział I formularza rejestrowego zgodnie z ww. rozporządzeniem. (Nie należy drukować pozostałych działów formularza) – wniosek wersja dział 1 Formularz_rejestrowy_odpady

Wniosek należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę podmiotu (zgodnie z KRS lub CEIDG).

Do wspomnianego Działu I formularza rejestrowego należy dołączyć: Oświadczenie dla WYTWÓRCY ODPADÓW – oswiadczenie_odpady

Niniejsze informacje są dostępne na http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,42740,idmp,625,r,r

Dokumenty należy przesyłać do 24.07.2018r.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?