RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Zebranie Ogólne 16.04.2015r.

31 marca 2015

 

Z a p r o s z e n i e

Zarząd Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska zaprasza na

Zebranie Ogólne 16.04.2015r.

Hotel Bielany, Bielany Wrocławskie o godz. 18:00

 

 Porządek obrad Zebrania Ogólnego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska
 1. Rejestracja Członków
 2. Otwarcie zebrania
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta
 4. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał
 5. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów
 6. Przyjęcie porządku obrad
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Związku za rok 2014
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014
 9. Dyskusja
 10. Udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonanych obowiązków
 11. Uchwalenie zmian Statutu
 12. Wnioski i sprawy różne

 

Uczestnictwo w zebraniu Ogólnym jest obowiązkowe

 W zebraniu uczestniczą członkowie Związku lub osoby którym udzielono pisemnego pełnomocnictwa.

statut_zw_prac_-_tj._po_zmianach

 

 

 


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?