RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Lokalne związki PZ

Lubuski Związek Lekarzy Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej Porozumienie Zielonogórskie
al. Niepodległości 16 p. 10
65-048 Zielona Góra
tel. (68) 3202689

www.lubuskie-pz.hg.pl

Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców
54-153 Wrocław
ul. Dobrzańska 13/2
tel. (71) 3441785

www.lekarze.rodzinni.pl

Związek Pracodawców
Opieki Medycznej Opolszczyzny
„PRO HOMINE”
ul. Głogowska 37
45-215 Opole
tel. (77) 4556403

www.pz.opole.pl

Związek Pracodawców
Ochrony Zdrowia
Województwa Śląskiego PZ
ul. Brzóski 44
41-800 Zabrze
tel. (32) 2710088

www.zpoz.pl

Małopolski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia – Porozumienie Zielonogórskie
ul. Piłsudskiego 12
34-600 Limanowa
tel. (18) 3372527

www.mzpoz.org

Porozumienie Podkarpackie Związku Pracodawców< Opieki Zdrowotnej/strong>
ul. Dekerta 2
35-030 Rzeszów
tel. (17) 8621181

www.porozumieniepodkarpackie.pl

Łódzki Związek
Pracodawców Ochrony Zdrowia
ul. Bartoka 23
92-547 Łódź
tel. (42) 6738020

www.porozumienielodzkie.pl

Związek Pracodawców POZ Województwa Świętokrzyskiego
ul. Wojska Polskiego 52
25-381 Kielce
tel. (41) 3621381 w. 14

ww.zpoz.org

Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców
ul. Kruczkowskiego 14
20-468 Lublin
tel. (81) 7484788

www.lzlrp.pl

Mazowieckie Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia
ul. Paderewskiego 6
26-600 Radom
tel. 693630702

pz.mazowsze.pl

Kujawsko Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia
ul. Szczytna 20
87-100 Toruń
tel. (56) 6540222

www.kpslp.org

Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia
ul. Aksamitna 1
80-858 Gdańsk
tel. (58) 3208686

www.pzpoz.pl

Warmińsko-Mazurski Związek Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie
ul. Żołnierska 16c
10-561 Olsztyn
tel. (89) 5330245

www.wmzlppz.org

Podlaski Związek Lekarzy Pracodawców PZ
ul. Młynowa 21 lok.1010
15-404 Białystok
tel. (85) 6510171

www.pz.podlasie.pl

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?