RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Zarządzenie POZ 163/2022/DSOZ (od 1 lipca 2023)

30 czerwca 2023

Zarządzenie NFZ

 

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561) Zmiany wprowadzone zarządzeniem wynikają z przeprowadzonych konsultacji ze środowiskiem eksperckim realizatorów świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej. Dotyczą one dodatku kwotowego za realizacje świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów przewlekle chorych i jednocześnie wycofanie współczynnika korygującego stawkę kapitacyjną 3,2.

 

Powyższe zmiany mają na celu wzmocnienie działań związanych z realizacja świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów przewlekle chorych.

Powyższe działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Szacuje się, że łączny roczny wydatek na świadczenia zdrowotne w poz z tytułu wprowadzonych zmian wyniesie około 220 000 000 zł.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 r.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?