RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

ANEKS POZ – ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO UMOWY (CHUK)

2 listopada 2022

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 31-10-2022 , Biuro Związku informuje, że nie ma przeszkód do podpisania aneksu POZ dotyczącego zmiany załącznika nr 1 do umowy: ” §1 „Zmienia się treść załącznika nr 1 do umowy – „Plan rzeczowo – finansowy”.

 

 

 

Jednocześnie przypominamy, że w dalszym ciągu nie podpisujemy aneksu przedłużającego umowy na czas nieokreślony !!!!!!!!!!!!!!!

 

Biuro Związku


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?