RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Tak dla zmian, nie dla eksperymentu

20 czerwca 2022

Wprowadzenie koordynowanej opieki do poradni POZ jest pożądaną przez środowisko i niezbędną do wprowadzenia zmianą. Wymaga ona jednak dobrego przygotowania, wdrożenia pilotażu na odpowiednio zróżnicowanej populacji (również pacjentów z małych miast i wsi) oraz odpowiedniego zabezpieczenia, które da produkt końcowy w postaci funkcjonalnego programu i przyniesie wymierne korzyści pacjentom. Bez rzeczowej debaty, solidnych danych, odpowiedniego wsparcia finansowego i zaangażowania wielu środowisk, idziemy w kierunku POZ dwóch prędkości, gdzie pacjenci z małych miejscowości i wiosek mają znacznie gorsze możliwości leczenia aniżeli ci w dużych ośrodkach. W kontekście wyzwania jakim była pandemia, ale też długu zdrowotnego, nie ma czasu na eksperymenty w ochronie zdrowia.

Zdaniem Zarządu Porozumienia Zielonogórskiego, obecny kształt projektu przedstawionego przez powołany w ramach Ministerstwa Zdrowia zespół ds. zmian w podstawowej opiece zdrowotnej jedynie wprowadzi chaos i doprowadzi do pogłębienia nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej, dzieląc mieszkańców dużych aglomeracji oraz mniejszych miast i wsi na ludzi lepszej i gorszej kategorii. Obecny projekt zmian, oparty o niewystarczające dane doprowadzi do podstawowej opieki zdrowotnej dwóch prędkości, bowiem na tym etapie tylko mieszkańcy dużych miast będą mogli liczyć na skoordynowaną opiekę w ramach POZ. Pozostałą część społeczeństwa czeka chaos, bowiem obecnie ani lekarze ani kadra poradni nie jest przygotowana na wdrożenie zmian według bieżących wytycznych.

Jak mówi Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego „Wprowadzenie skoordynowanej opieki zdrowotnej w ramach POZ jest niezbędne, ponieważ poprawa koordynacji usług i zwiększenie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej to nasz wspólny cel. Nie mamy co do tego wątpliwości. Jednakże obecny kształt projektu nosi raczej znamiona eksperymentu niż dobrze przemyślanego i przedyskutowanego z wieloma środowiskami pomysłu na poprawę funkcjonowania fundamentu systemu opieki zdrowotnej. Nie twórzmy POZ dwóch prędkości”.

Obawy przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego budzi nie tylko kształt projektu, ale też czas przewidziany na wprowadzenie zmian. Za przykład może posłużyć projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ z dnia 26.05.2022 wprowadzający elementy koordynacji do poradni POZ od 1 lipca 2022. Projekt ten został wprowadzony bez pre – konsultacji, dodatkowo jest szereg niewiadomych. Nie określono na przykład sposoby implementacji rozwiązań w przychodniach (choćby w zakresie aneksu do umów lub braku takiej konieczności). Dodatkowo brak oprogramowania ułatwiającego rozliczanie kosztów nowych badań od momentu wprowadzenia zmian stawia poradnie w trudnym położeniu. Dlatego pojawiają się poważne obawy o sposób wprowadzenia zmian w zakresie koordynacji opieki, bo tak duże projekty wymagają długich konsultacji i przygotowań. Kadra poradni obciążona wieloma obowiązkami, a jednocześnie niedobory kadrowe, a przez to deficyt specjalistów, zmuszają do głębokiego zastanowienia się nad wprowadzeniem zmian, które mają być rewolucją dla pacjenta. A pacjent nie powinien być królikiem doświadczalnym. POZ jako fundament całego systemu opieki zdrowotnej nie może sobie pozwolić na wdrażanie zmian bez stuprocentowej pewności o ich zasadności i funkcjonalności.

Porozumienie Zielonogórskie zachęca do wspólnego działania na rzecz wyrównania dostępu i poprawy jakości opieki, ale w oparciu o przeprowadzenie pilotażu na znacznie większej, a dzięki temu dużo bardziej wiarygodnej grupie pacjentów, również tych z małych miast i wsi. Niezbędna jest rzeczowa, merytoryczna dyskusja, oparta o bieżące dane i rzeczywiste możliwości placówek świadczących usługi podstawowej opieki zdrowotnej, jak również zaproszenie do stołu dyskusyjnego specjalistów i przedstawicieli pacjentów. Tylko wspólne wypracowanie formy i narzędzi, pozwoli na sprawne wprowadzenie zmian dobrych dla pacjentów i przyniesie systemowi wymierne korzyści.

„Naszym wspólnym celem jest poprawa jakości opieki nad pacjentem, dlatego projekt zmian musi być przygotowany solidnie. Z naszej strony deklarujemy pełną gotowość i otwartość w zakresie budowania nowej jakości w podstawowej opiece zdrowotnej, ale w oparciu o dobre, przemyślane projekty. Teraz jest czas na to, aby wspólnie zadbać o Polaków. Żadna dyskusja o zdrowiu nie powinna dzielić, bo naszym celem, ale i obowiązkiem jest wypracowanie dobrych rozwiązań dla pacjentów. Pacjent nie jest kosztem ani obciążeniem, ale inwestycją i podmiotem systemu opieki zdrowotnej i tak powinien być traktowany.” – dodaje Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?