RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Informacja dot. ubezpieczenia OC obowiązkowego i dobrowolnego w zakresie udzielania bądź zaniechania udzielenia świadczeń medycznych cudzoziemcom oraz osobom mającym status uchodźcy wojennego.

8 marca 2022

Szanowni Państwo

Przesyłamy pismo informacyjne partnera Federacji PZ firmy INTER Polska:

W odpowiedzi na zapytania kierowane do TU INTER Polska S.A. informujemy, że ubezpieczenie OC obowiązkowe podmiotu leczniczego lub praktyki zawodowej Lekarza i Lekarza Dentysty obejmuje odpowiedzialność za udzielanie bądź zaniechanie udzielania świadczeń zdrowotnych wszystkim pacjentom – również cudzoziemcom oraz osobom mającym status uchodźcy wojennego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Lekarze i Lekarze Dentyści nie posiadający praktyk, którzy nie mają obowiązku posiadania polisy OC, ale zakupili w TU INTER Polska S.A. ubezpieczenie OC dobrowolne w wariancie B, obejmujące zakresem udzielanie bądź zaniechanie udzielania świadczeń zdrowotnych, również posiadają ochronę ubezpieczeniową w przypadku szkód wyrządzonych pacjentom będącym cudzoziemcami lub mającym status uchodźcy wojennego.”

Pismo pismo_Interpolska_202203


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?