RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Przypomnienie o zbliżającym się terminie składania sprawozdań w systemie BDO

28 lutego 2022

Roczne sprawozdania za 2021 r. składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Podmioty zobowiązane do sporządzenia i złożenia:

sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi,
sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami,
składają sprawozdania właściwemu marszałkowi województwa do 15 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania sprawozdań dostępne są na stronie bdo.mos.gov.pl w zakładce „Instrukcje”, panel „Filmy-krok po kroku system BDO”

Dodatkowo informujemy, że przepisy ustawy o odpadach nie przewidują konieczności składania sprawozdania w zakresie wytwarzanych odpadów przez podmiot, który ich nie wytworzył w danym roku sprawozdawczym, czyli tzw. sprawozdania zerowego.

Jednocześnie analogiczna sytuacja dotyczy braku konieczności złożenia sprawozdania w zakresie przetwarzania odpadów, za rok w którym odpady nie były przetwarzane przez podmiot zajmujący się tego typu działalnością.

Źródło: https://bdo.mos.gov.pl/news/przypomnienie-o-zblizajacym-sie-terminie-skladania-sprawozdan-w-systemie-bdo-2/

 


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?