RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej od 1 września 2021 r.

16 sierpnia 2021

Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami placówki medyczne nie mogą pobierać opłat za wydanie dokumentacji medycznej (po raz pierwszy w żądanym zakresie) od pacjentów lub przedstawicieli ustawowych pacjentów (np. rodziców pacjentów). Zgodnie z interpretacją Ministra Zdrowia wyłączenie to obejmuje także osoby upoważnione przez pacjenta.

Tym samym opłaty za wydanie dokumentacji medycznej mogą być pobierane wyłącznie w sytuacji, gdy:

  • pacjent,
  • przedstawiciel ustawowy pacjenta,
  • osoba upoważniona przez pacjent

zwraca się o dokumentację medyczną po raz kolejny w żądanym zakresie. Opłata za udostępnienie dokumentacji w powyższych sytuacjach nie może przekroczyć maksymalnych stawek, obliczonych na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Maksymalne stawki za okres od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r. przedstawiają się następująco:

0,38 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona),

2,20 zł – za elektroniczny nośnik danych,

11,00 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona).

Zwracamy uwagę, że stawki te będą niższe niż wcześniej obowiązujące (1 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.).

 


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?