RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Projekt zarządzenia – ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS)

28 maja 2021

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/projekty-zarzadzen/projekt-zarzadzenia-ambulatoryjna-opieka-specjalistyczna,6726.html

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez określone w art. 146 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn) oraz § 2 ust. 3 i 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 r. poz. 320, z późn. zm), właściwe w sprawie podmioty, projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można przesyłać do dnia 7 czerwca 2021 r., na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl wpisując w tytule maila „uwagi AOS”


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?