RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

W jaki sposób pacjent może potwierdzić prawo do świadczeń?

24 grudnia 2020

W przypadku z problemami z systemem eWUŚ, przekazujemy dodatkową informację odnośnie potwierdzania prawa do świadczeń (w tym na odległość).

Komunikat Centrali NFZ :
Przypominamy, że w przypadku braku możliwości sprawdzenia uprawnień w systemie eWUŚ, zgodnie z prawem [1] pacjent może potwierdzić swoje uprawnienia jednym z dokumentów poświadczających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożyć oświadczenie.

W przypadku teleporad, pacjent może złożyć oświadczenie podczas rozmowy telefonicznej. Pozwalają na to przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [2]. Lekarz przyjmujący oświadczenie pacjenta przez telefon powinien odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej pacjenta.

Do odwołania podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej potwierdzają tożsamość świadczeniobiorcy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.


[1] Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135)

[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1066, z późn. zm.)

Komunikat Centrali NFZ

 

Biuro Związku


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?