RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Komunikat dla świadczeniodawców – weryfikacja załączników w procesie aneksowania umów wieloletnich

23 grudnia 2020

Komunikat:
W związku z trwającym procesem aneksowania umów wieloletnich na okres od 1 stycznia 2021 roku, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu przypomina o konieczności zweryfikowania załączników nr 2 „Harmonogram-Zasoby” oraz nr 3 „Wykaz Podwykonawców”.

 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących braku dostępności zasobów lub podwykonawców po dniu 31 grudnia 2020 r., DOW NFZ zobowiązuje świadczeniodawców do niezwłocznego skorygowania ww. danych za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy oraz przekazania stosownych zmian wnioskiem aneksowym (Portal Świadczeniodawcy – Moje pełne dane – Aneksowanie umów) najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia podpisania ww. aneksu.

Przypominamy, że niespełnienie powyższych warunków może skutkować brakiem poprawnych danych w załącznikach nr 2 do umowy, a w konsekwencji zakwestionowaniem rozliczonych świadczeń jako zrealizowanych niezgodnie z umową.

Zbigniew Hałat
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

KOMUNIKAT DOW NFZ

 


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?