RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Informacja prasowa Porozumienia Organizacji Lekarskich (POL)

10 grudnia 2020

W związku z narastającymi od lat zaniedbaniami w ochronie zdrowia, które uwypukliła pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, największe organizacje lekarskie postanowiły wspólnie zabrać głos w ramach Porozumienia Organizacji Lekarskich (POL), które tworzą:
Naczelna Izba Lekarska,
Federacja Porozumienie Zielonogórskie,
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy,
Porozumienie Rezydentów,
Porozumienie Chirurgów SKALPEL.

Podczas wspólnej konferencji prasowej, w środę 9 grudnia w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie przedstawiciele Porozumienia Organizacji Lekarskich zaprezentowali tzw. Dziewiątkę POL-u.

Lekarze leczą mimo wszystko, ale nie godzą się na skandaliczny sposób traktowania. Domagają się szacunku, godnych warunków pracy, autentycznego a nie pozorowanego dialogu ze środowiskiem w kwestii walki z pandemią, a długofalowo – zmian w ochronie zdrowia. Obecny system się załamał, grozi nam katastrofa nie z powodu COVID-19, ale braków w dostępności do poszczególnych szczebli ochrony zdrowia, które są wynikiem oszczędzania na zdrowiu Polaków. Winą za wady systemu jest obarczany lekarz, a nie organizatorzy ochrony zdrowia – MZ, NFZ i politycy tworzący złe prawo wbrew opiniom ekspertów. Dotychczasowe postulaty środowiska są ignorowane, lekarze nie mają wsparcia, są zlekceważeni i oszukani. Polityka zdrowotna jest prowadzona w sposób chaotyczny, brak w niej spójności, jest tylko gaszenie pożarów. Podejmowane są decyzje zagrażające bezpieczeństwu pacjentów. Podważa się zaufanie do lekarzy.

Przedstawiciele POL zaprezentowali największe bolączki ochrony zdrowia, których nie dostrzegają decydenci i postulaty, którymi w najbliższym czasie powinien zając się Minister Zdrowia, nazwane Dziewiątką POL-u. Jaj najważniejsze tezy to:

1. Zagwarantujcie wszystkim medykom środki do leczenia i ochrony niezależnie od typu placówki.
2. Zagwarantujcie ubezpieczenia personelu medycznego na wypadek trwałej choroby nabytej w trakcie udzielania świadczeń lub śmierci.
3. Zagwarantujcie bezpieczeństwo prawne lekarzom zgłaszającym powikłania a pacjentom szybką ścieżkę szkody.
4. Zagwarantujcie przejrzyste i jednoznaczne zasady wynagradzania.
5. Nie każcie nam określać i odpowiadać za wysokość refundacji wypisywanego leku.
6. Zagwarantujcie wzrost wydatków na ochronę zdrowia do poziomu 6,8 proc. PKB nie wliczając w to wydatków związanych z epidemią już w 2021 r.
7. Ograniczcie biurokrację.
8. Zagwarantujcie klarowny proces rekrutacji na specjalizację i kierowania na rezydenturę oraz jasno określony przebieg szkolenia.
9. Zmieńcie organizację systemu opieki zdrowotnej oraz procedury organizacyjne w COVID-19.

Szczegóły Dziewiątki POL-u znajdziecie Państwo w załączeniu.

Porozumienie Organizacji Lekarskich (POL) zostało reaktywowane w listopadzie 2020 r. Obecnie tworzy je pięć struktur: Naczelna Izba Lekarska, Federacja Porozumienie Zielonogórskie, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Porozumienie Rezydentów oraz Porozumienie Chirurgów „Skalpel”. W przeszłości POL funkcjonowało w trakcie największych kryzysów w polskiej ochronie zdrowia. Ostatnia aktywność POL miała miejsce przy okazji protestu pieczątkowego. Jest to reprezentacja całego środowiska lekarskiego. POL wznawia swoje działania w momentach, gdy już tylko w ten sposób można z należytą mocą i stanowczością pokazać społeczeństwu i decydentom, katastrofalną sytuację
i składające się na nią problemy jakie dotykają polskiej ochrony zdrowia.

Uczestnicy konferencji prasowej:

prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
Jacek Krajewski, prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.
dr Piotr Watoła, wiceprezes zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
Artur Drobniak, zastępca sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej.
Piotr Pisula, przewodniczący Porozumienia Rezydentów.
Krzysztof Hałabuz, prezes ds. operacyjnych Porozumienia Chirurgów SKALPEL

źródło: https://www.federacjapz.pl


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?