RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Informacja NFZ dotycząca wartości umów wieloletnich na rok 2021 w rodzaju AOS

12 grudnia 2020

11-12-2020
Informacja dotycząca wartości umów wieloletnich na rok 2021 w rodzaju AOS

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające informacje o wartości umowy na kolejny okres rozliczeniowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Integralną częścią protokołu jest:

  • Oświadczenie o aktualizacji potencjału i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów oraz
  • Oświadczenie o realizacji świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych, wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w Zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów, które będą obowiązywać w 2021 r.

Prosimy o wydrukowanie, podpisanie przez osobę upoważnioną informacji dot. wartości umowy na kolejny okres rozliczeniowy oraz załączników a następnie przesłanie:

Pocztą tradycyjną dokumentów na adres Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Joannitów 6; 50-525 Wrocław oraz dodatkowo pocztą elektroniczną skanów dokumentów na adres:

sylwia.gruszczynska-mochocka@nfz-wroclaw.pl

wraz z załącznikami do dnia 15 grudnia 2020 roku.

W tytule wiadomości proszę podać: AOS_kod świadczeniodawcy_2021

W załączeniu przedstawiamy informację o ścieżce dostępu w celu pobrania plików.

Odpowiednie pliki znajdują się w folderze „Pliki dedykowane” w podfolderze „2021”

Zbigniew Hałat
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

KOMUNIKAT DOW NFZ


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?