RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Szkolenie z EDM dla POZ

18 czerwca 2020

O projekcie

Projekt „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z  wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” skierowany jest do:

  • Podmiotów leczniczych w których realizowane są stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.
  • Podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna – POZ.

Podmioty aplikujące do udziału w szkoleniach zobowiązane są do posiadania aktualnego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). W Szkoleniach uczestniczyć mogą Pracownicy zatrudnieni przez podmiot niezależnie od formy zatrudnienia. W przypadku gdy w skład podmiotu wchodzi więcej niż jeden zakład, to każdy z zakładów może zarejestrować się na szkolenie jako osobny podmiot pod warunkiem, że posiada indywidualny 14 cyfrowy nr REGON.

Zakres szkoleń obejmuje zapoznanie z gotowymi rozwiązaniami i narzędziami wdrażanymi w ramach zaawansowanego procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce z uwzględnieniem rozwiązań projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1) takich jak: e–recepta, e–skierowanie, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) oraz Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

W ramach projektu zostanie przeszkolonych łącznie 21 120 osób i 3 300 podmiotów leczniczych, w tym 660 szpitali i 2 640 POZ-ów.

Szkolenia dla POZ-ów

W ramach projektu zaplanowano 330 szkoleń dla pracowników podmiotów leczniczych wykonujących podstawową opiekę zdrowotną. Rekrutacja trwa przez cały okres trwania projektu do momentu wyczerpania puli szkoleń. W procesie rekrutacji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Terminy szkoleń będą sukcesywnie dodawane do platformy rejestracyjnej.

  • Szkolenia w formie stacjonarnej
    W szkoleniach stacjonarnych uczestniczyć mogą maksymalnie 3 osoby z jednego podmiotu. Szkolenia będą realizowane na terenie całego kraju, w granicach miasta z bezpośrednim dostępem do komunikacji miejskiej.
  • Szkolenia w formie on-line
    W szkoleniach on-line uczestniczyć może maksymalnie 10 osób z jednego podmiotu.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?