RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Rejestr Asystentów Medycznych

16 grudnia 2019

Rejestr Asystentów Medycznych umożliwia utworzenie upoważnienia do wystawiania przez osobę inną niż lekarz, lekarz dentysta i felczer zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy (e-ZLA) oraz dodatkowo upoważnienia do wystawiania w imieniu lekarzy i lekarzy dentystów e-recept i e-skierowań.

Pielęgniarka/położna może podpisać e-receptę korzystając z profilu zaufanego, podpisu osobistego w e-Dowodzie Osobistym (certyfikaty ZUS będą udostępnione w 4 kwartale 2019 r.), tj. przy użyciu tych samych sposobów co w przypadku lekarza. Pielęgniarka będzie mogła użyć certyfikatu ZUS, kiedy będzie podpisywała e-receptę w ramach swoich uprawnień zawodowych, a także w roli Asystenta Medycznego.

System dostępny jest pod adresem:  https://ram.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Pomoc techniczną w zakresie RAM można uzyskać:

Pomoc świadczona jest w dni robocze w godzinach od 9:00 do 15:00.

https://ram.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?