RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy

1 lipca 2019

Biuro Związku informuje, że zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy zgodnie z przepisami do dnia 31 grudnia 2019 r. są wystawiane, potwierdzane i realizowane na dotychczasowych zasadach tj. zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678) oraz zarządzeniem Nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Komunikat DOW NFZ w przedmiotowej sprawie.

Biuro Związku


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?