RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

ZAWIADOMIENIE o terminie Zwyczajnego Zebrania Ogólnego Członków Związku Pracodawcy Zdrowia w dniu 08.06.2019 r.

29 marca 2019

Szanowni Państwo.

Niniejszym informujemy, że dniu 08.06.2019 r. w Hotelu Mercure , plac Dominikański 1, 50-159 Wrocław o godzinie 18:00 odbędzie się Zwyczajne Zebranie Ogólne Członków Związku Pracodawcy Zdrowia, z następującym porządkiem obrad:

1.Rejestracja Członków
2.Otwarcie zebrania
3.Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta
4.Sprawdzenie obecności i stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał
5.Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów
6.Przyjęcie porządku obrad
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Związku za rok 2018
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej/sposobu pokrycia straty
9.Dyskusja
10.Udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonanych obowiązków
11.Wnioski i sprawy różne

Uczestnictwo w Zebraniu jest obowiązkowe. Członek Stowarzyszenia może uczestniczyć w Zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Po zebraniu o godzinie 19:00 odbędzie się Bankiet z okazji 15 – lecia Związku


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?