RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Projekt Rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru

13 lutego 2019

skan_MZ_13022019


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?