RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Ogłoszenie o naborze w ramach projektu „Wzrasta liczba nowotworów skóry – zbadaj się!”

3 lutego 2019

OGŁOSZENIE

o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu „Wzrasta liczba nowotworów skóry – zbadaj się!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego pod hasłem „Skóra nie dla raka”

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom zakwalifikowanym do projektu oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach1.

1Nabór przeprowadzany jest zgodnie ze Stanowiskiem Instytucji Pośredniczącej w zakresie procedury naboru placówek POZ w programach polityki zdrowotnej finansowanych w ramach POWER

Termin składania ofert od dnia opublikowania ogłoszenia do momentu osiągnięcia wymaganej liczny placówek POZ określonej we wniosku o dofinansowanie przez Zamawiającego. Oferty sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1A i 1B do niniejszego Naboru należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
kdw@spsk1.com.pl lub dpr@usk.wroc.pl

http://www.usk.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=173&Itemid=213

Ogłoszenie : pobierz
Formularz oferty : pobierz
Wzór umowy z załącznikami : pobierz


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?