RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Ostatnie wolne miejsca na bezpłatne szkolenia

14 października 2018

17 listopad 2018 r., Legnica

  1. Dokumentacja medyczna pielęgniarek i położnych – BRAK WOLNYCH MIEJSC
  2. Prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu obowiązku EDM.
  3. Organizacja rejestracji i zarządzanie przyjęciami pacjentów, call center.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się pod linkiem:

http://kompetencjedlazdrowia.net/rekrutacja/

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

  1. osobiście w Biurze Projektu pod adresem: Pracodawcy Zdrowia, ul. Fabryczna 10 budynek D2 we Wrocławiu (teren Wrocławskiego Parku Przemysłowego)
  2. drogą pocztową na adres: Pracodawcy Zdrowia, ul. Fabryczna 10 budynek D2, 53-609 Wrocław (w przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową lub kurierem za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu odpowiednio do biura projektu, a nie datę stempla pocztowego lub odpowiednio nadania przesyłki kurierskiej).
  3. drogą e-mailową adres: s.sobczak@pracodawcyzdrowia.pl

Osobą odpowiedzialną za rekrutację i kontakt z uczestnikami zainteresowanymi szkoleniami jest:

Sylwia Sobczak

Specjalista ds. szkoleń


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?