RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami

20 sierpnia 2018

Szanowni Państwo,

stosownie do postanowień art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2015 r. poz. 2029) oraz postanowień uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został umieszczony projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami

oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (nr UD420).

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315052/katalog/12528650#12528650

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przekazanie ewentualnych uwag do ww. projektu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma (do 17.09.2018). W szczególności zachęcam do przesłania ich wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub na adres e-mail: legislacja.dfz@mz.gov.pl.

Nieprzedstawienie opinii w powyższym terminie będzie uważać się za rezygnację z prawa jej wyrażenia

pismo_eskierowania


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?