RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Dzienny Dom Opieki Medycznej w strukturze Vratislavia Medica sp. z o.o. zaprasza lekarzy POZ do współpracy

9 sierpnia 2018

Projekt „Utworzenie zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi w ramach „Bezpłatna całodzienna opieka medyczna i rehabilitacja” w strukturze Vratislavia Medica sp. z o.o.”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób, których stan zdrowia nie pozwala na pozostanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym, które spełniają łącznie wszystkie poniższe kryteria przyjęcia:

 1. skierowanie od lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu,
 2. posiadanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 3. osoby niesamodzielne, które w ocenie skalą samodzielności Barthel otrzymały 40-65 punktów (kryterium weryfikowane na podstawie karty oceny stanu klinicznego),
 4. osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji wymagające m.in. wzmożonej opieki pielęgniarskiej,
 5. osoby, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego (kryterium weryfikowane na podstawie wypisu ze szpitala).

DDOM funkcjonuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-17.30. Vratislavia Medica sp. z o.o. w ramach funkcjonowania DDOM zapewnia opiekę jednorazowo dla 10 pacjentów – jest to bezpłatna opieka dzienna świadczona przez profesjonalny zespół terapeutyczny zgodnie ze standardem DDOM określonym przez Ministerstwo Zdrowia.

W ramach opieki świadczymy:

 • opiekę pielęgniarską
 • edukację dotyczącą samoopieki i samopielęgnacji
 • doradztwo w wyborze wyrobów medycznych
 • usprawnianie ruchowe
 • stymulację procesów poznawczych
 • terapię zajęciową
 • szkolenia dla rodziny/opiekunów naszych pacjentów
 • konsultacje lekarza geriatry i lekarza rehabilitacji medycznej
 • opiekę psychologiczną
 • porady dietetyka
 • bezpłatne wyżywienie i w razie potrzeby transport do i z DDOM
 • badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne

Zespół terapeutyczny DDOM indywidualnie dla każdego pacjenta zaplanuje plan opieki w zależności od stanu zdrowia i jego indywidualnych potrzeb.

Czas pobytu w DDOM będzie ustalany przez zespół terapeutyczny indywidualnie dla każdego pacjenta i będzie trwał od 30 do 120 dni roboczych.

W pierwszym miesiącu udzielania wsparcia każdy pacjent/pacjentka przebywa w DDOM przez 5 dni w tygodniu (tj. od poniedziałku do piątku) przez co najmniej 8 godzin dziennie. Następnie, w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana do 4 godziny dziennie.

 

Wszelkie informacje można uzyskać:

pod nr tel. 71 387 66 00 wew. 114

e-mail a.pasierbska@vratislavia-medica.pl


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?