RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Zmiana w zakresie AOS

19 lipca 2018

W trakcie sejmowych prac nad ustawą dotyczącą IKP wprowadzono poniższą poprawkę:

„Art. 11. 1. Na wniosek dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za zgodą świadczeniodawcy, umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i realizowane w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, mogą zostać przedłużone na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, kieruje do wszystkich świadczeniodawców realizujących umowy, o których mowa w ust. 1, które nie zostały wypowiedziane na dzień nadania wniosku.”

Cały projekt dostępny na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2674

Pozdrawiam,

Dobrawa Biadun


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?