RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Nabór wniosków na projekty z zakresu wsparcia deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi. Konkurs nr RPDS.09.03-00-IP.02-02-305/18

6 czerwca 2018

Wsparcie realizowane w ramach konkursu powinno być zgodne ze standardem DDOM określonym w dokumencie pn. Dzienny dom opieki medycznej – organizacja i zadania, zamieszczonym w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu, tj. w Minimalnym standardzie usług i katalogu stawek.

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?