RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

WALNEZ ZEBRANIE 26.04.2018 r.

11 kwietnia 2018

ZAWIADOMIENIE

o terminie Zwyczajnego Zebrania Ogólnego

Członków Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska

w dniu 26.04.2018 r.

Szanowni Państwo.

Niniejszym informujemy, że dniu 26.04.2018 r. w Hotelu Bielany, ul. Klecińska 3, Bielany Wrocławskie o godzinie 18 odbędzie się Zwyczajne Zebranie Ogólne Członków Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska,  z następującym porządkiem obrad:

 1. Rejestracja Członków
 2. Otwarcie zebrania
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta
 4. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał
 5. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów
 6. Przyjęcie porządku obrad
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Związku za rok 2017
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017
 9. Dyskusja
 10. Udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonanych obowiązków
 11. Wnioski i sprawy różne

Uczestnictwo w Zebraniu jest obowiązkowe. Członek Stowarzyszenia może uczestniczyć w Zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika, na podstawie pisemnego pełnomocnictwo Uprzejmie prosimy o stawiennictwo na Zebraniu ze względu na jego wyborczy charakter.

 

Protokół wzór : protokół


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?