RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Szkolenie 26-27 maja 2018 r., Karpacz

16 kwietnia 2018

Szanowni Państwo

Zapraszamy na najbliższe szkolenia w ramach projektu „Podniesienie kompetencji administracyjnych pracowników ochrony zdrowia”

26-27 maja 2018 r., Karpacz (2 dni)

  1. Budowanie wizerunku nowoczesnej placówki medycznej x 2 grupy 20-osobowe
  2. Skuteczne techniki sprzedaży usług medycznych/programy lojalnościowe – budowanie trwałych relacji z klientem x 2 grupy 20-osobowe

Dokładne miejsce potwierdzimy po przeprowadzonej procedurze przetargowej w terminie późniejszym.

Uczestnikami projektu mogą być:

  • pracownicy pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, np. rejestratorki/ rejestratorzy, księgowe, kadrowe, specjaliści ds. zamówień publicznych, specjaliści ds. rozliczeń, informatycy;
  • kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi, np. dyrektorzy, managerowie ochrony zdrowia;
  • kadra medyczna posiadająca w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne, np. ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe, lekarze/właściciele

Dodatkowe warunki dotyczące formy zatrudnienia Uczestnika projektu:

  • osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną mogą być Uczestnikami projektu bez względu na formę zatrudnienia. Powyższe dotyczy również właścicieli placówek podstawowej opieki zdrowotnej prowadzonych w formie spółek cywilnych, spółek partnerskich, praktyk grupowych, indywidualnych działalności;
  • osoby, które nie są zatrudnione w podmiocie podstawowej opieki zdrowotnej muszą spełniać definicję pracownika zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późń. zm.) która definiuje pracownika jako osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Osobą odpowiedzialną za rekrutację i kontakt z uczestnikami jest:

Sylwia Sobczak

Specjalista ds. szkoleń

s.sobczak@pracodawcyzdrowia.pl

538 201 075

http://kompetencjedlazdrowia.net/rekrutacja/


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?