RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

OGŁOSZENIE o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu „Zdrowe Firmy Zdrowi Ludzie podniesienie jakości w POZ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

21 lutego 2018

OGŁOSZENIE

o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu „Zdrowe Firmy Zdrowi Ludzie podniesienie jakości w POZ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiotem zamówienia jest nabór podmiotów leczniczych, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu, które wdrożą narzędzia projakościowe w swoich strukturach

Miejsce i termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa 28.02.2018 r. o godzinie 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Naboru należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres s.sobczak@lekarze.rodzinni.pl w formie plików załączonych do korespondencji, za pośrednictwem poczty lub osobiście w biurze projektu tj. Fabryczna 10D2 / siedziba Partnera projektu – Pracodawcy Zdrowia. Aby złożona oferta została uznana za prawidłową należy ją złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego naboru tj. Formularz oferty wraz z oświadczeniem

Załączniki

Formularz oferty Jakość w POZ

Ogłoszenie Jakość w POZ

Wzór umowy


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?