RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Tydzień w zdrowiu

15 stycznia 2018

Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłam cotygodniowe podsumowanie prac legislacyjnych i nadchodzących wydarzeń parlamentarnych w obszarze zdrowia oraz pomocy społecznej.

Ogłoszone akty prawne

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (link)

Projekty ustaw w Sejmie

Poselski (PO) projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (link) Dotyczy zwiększenia nakładów na służbę zdrowia do 6% PKB w ciągu 4 lat do roku 2021; propozycji powołania przez Marszałka Sejmu zespołu dokonującego podziału środków z budżetu państwa, które będą przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia w formie dotacji. Skierowany do opiniowania BL i BAS.

Planowane posiedzenia w Sejmie:

Kolejne posiedzenie Sejmu 24-26 stycznia. Na ten moment znane są następujące posiedzenia:

– 24.01. godz. 12:00 Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości; Parlamentarny Zespół ds. zdrowia publicznego (sala im. Wojciecha Korfantego – nr 12, bud. G)
Profilaktyka otyłości u dzieci – priorytet zdrowia publicznego. Prezentacja wyników badań opinii i raportu Fundacji MY Pacjenci.
– 24.01. godz. 15:00 Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego (sala im. Adama Bienia – nr 13, bud. G) System opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki i leczenia chorych na SM w latach 2016-17. Plany na rok 2018.
– 25.01. godz. 15:00 Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia (sala nr 307, bud. B)
Sprawy bieżące i plan pracy.

Planowane posiedzenia w Senacie

– 16.01. godz. 9.00,  sala 217 Komisja Zdrowia
Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:  46 – Zdrowie; 66 – Rzecznik Praw Pacjenta; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie; Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych; Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 1876 i 2073).

-16.01. godz. 13.00,  sala 176 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2018 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:  12 – Państwowa Inspekcja Pracy; 14 – Rzecznik Praw Dziecka; 31 – Praca; 44 – Zabezpieczenie społeczne; 63 – Rodzina; 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Funduszu Pracy; Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego; Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Funduszu Emerytur Pomostowych; Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 1876 i 2073).

Projekty MZ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych (link)
Czas na składanie uwag do dnia 26 stycznia 2018 r. na adres e-mail: a.otolinska@mz.gov.pl

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (link)

Projekty MRPiPS

Pozdrawiam serdecznie,

Emilia Piotrowska

Ekspert ds. Zdrowia

tel.   +48 22 518 87 56

kom. +48 508 019 059, 793 601 067

e-mail. e.piotrowska@pracodawcyrp.pl


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?