RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

29 stycznia 2018

Szanowni Państwo,

Na stronach RCL pojawił się Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

ZAKRES:

W projekcie wprowadza się zmianę z: „Leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna) w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej”, na: „Leczenie bólu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej za pomocą leków dostępnych w Polsce”;

wprowadza Kartę kwalifikacji do świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej pacjentów dorosłych (załącznik nr 3)

w załączniku nr 1 proponuje się włączenie rozpoznania stwardnienie rozsiane (kod ICD-10: G35) do wykazu nieleczalnych, postępujących, ograniczających życie chorób nowotworowych i nienowotworowych, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej;

w załączniku nr 2 wprowadza się możliwość realizacji świadczeń opiekuńczych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej przez osoby o kompetencjach opiekuna medycznego (osoby profesjonalnie przygotowanej do wykonywania czynności higieniczno-opiekuńczych).

TERMIN ZGŁASZANIA UWAG: 27 LUTEGO BR.

 


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?