RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za lipiec 2017

1 sierpnia 2017

Wydział Informatyki DOW NFZ informuje, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za lipiec 2017r. w postaci plików R_UMX oraz Z_WDP.

Wydział Informatyki przypomina, że świadczeniodawcy, którzy podpisali aneks do umowy POZ na podstawie Zarządzenia nr 46/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29-06-2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w celu poprawnego rozliczenia zobowiązani są do zaimportowania pliku umowy.

Dla świadczeniodawców, którzy podpiszą stosowne aneksy w przedmiotowym zakresie będą przez DOW NFZ wygenerowane pliki R_UMX do skorygowania rozliczeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów: (071) 79 79 425, (071) 79 79 426, (071) 79 79 427, (071) 79 79 433, (071) 79 79 387.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?