RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Zarządzenie Prezesa NFZ – POZ

29 lipca 2017

W załączeniu przesyłam projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/projekty-zarzadzen/projekt-zarzadzenia-warunki-i-realizacja-umow-podstawowa-opieka-zdrowotna,6487.html

Celem zmiany jest wprowadzenie:

1) wzrost wartości współczynników korygujących stawkę kapitacyjną lekarza poz dla wybranych grup wiekowych świadczeniobiorców, obciążonych największa ilością udzielanych świadczeń oraz wzrost wartości rocznych stawek kapitacyjnych w pozostałych zakresach świadczeń poz,

2) wzrost wyceny świadczeń położnej POZ, sprawozdawanych przy rozliczaniu świadczeń w opiece okołoporodowej nad kobietą i noworodkiem w przebiegu ciąży fizjologicznej, w tym:

– wizyt patronażowych w w opiece nad dzieckiem do ukończenia 2. miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu, uzasadniony zobowiązaniem położnej poz warunkami umowy do realizacji edukacji laktacyjnej w trakcie ich wykonywania oraz rozszerzeniem obowiązującej sprawozdawczości w tym zakresie,

– wizyt w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej, wynikający z procedowanej przez Fundusz, zmiany wyceny przedmiotowych świadczeń udzielanych w ramach umowy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS),

3) wzrost wyceny pobrania przez położną poz materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w ramach realizacji Programu profilaktyki raka szyjki macicy, w związku z procedowaną przez Fundusz, zmianą wyceny przedmiotowego świadczenia udzielanego w ramach umowy AOS.

Szacuje się, że wprowadzane regulacje, skutkują w roku bieżącym wzrostem kosztów finansowania świadczeń na łączną kwotę ok. 190 mln zł. Powyższy skutek finansowy został uwzględniony w zmianie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?