RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

4 lipca 2017

DZIENNIK USTAW


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?