RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie

30 maja 2017

Szanowni Państwo

serdecznie zapraszamy na szkolenia w ramach projektu „Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie”

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Uczestnikami projektu mogą być:

  • Lekarze (kopia dokumentu), którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie,
  • Lekarze, którzy są zatrudnieni w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia)
  • Lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy wykonujących czynności zawodowe w placówkach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną.

Szkolenia są bezpłatne, dwudniowe (w weekendy), w 20-osobowych grupach, gdzie 1 dzień szkoleniowy trwa 6 godzin.

Będą organizowane na terenie 3 województw (Dolny Śląsk, Śląsk, Małopolska), w terminie od lipca 2017 r. do listopada 2017 r. Podczas szkoleń zapewniamy przerwy kawowe, pełne wyżywienie, noclegi oraz materiały szkoleniowe.

Jeśli odległość miejsca zamieszkania uczestnika, od   miejsca odbywania kursu,   będzie wynosić więcej niż
50 km, wówczas Uczestnikowi projektu zostanie zapewniony w trakcie szkoleń nocleg i kolacja.

 

Ponieważ 50% zajęć będą stanowić warsztaty praktycznie, na potrzeby szkoleń zostaną zakupione pomoce m.in. fantomy, symulatory, spirometr, czy holter ciśnienia.

Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji oraz odpowiednią liczbę punktów edukacyjnych!

 

W ramach projektu Uczestnik, może skorzystać maksymalnie z 2 szkoleń!

 

Przewidujemy 8 edycji szkoleń na terenie 3 województw:

  • Dolny Śląsk 1-2 lipca ; 2-3 wrzesień, 16-17 wrzesień oraz 7-8 październik 2017
  • Śląsk 9-10 wrzesień oraz 18-19 listopad 2017
  • Małopolska 28-29 październik oraz 11-12 listopad 2017

 

Szkolenia organizowane będą z następujących zagadnień medycznych:

1. Szkolenie pt.: „Prawidłowe wykonywanie spirometrii wraz interpretacją wyników w praktyce lekarza POZ”

I dzień

Zasady wykonywania spirometrii w praktyce, najczęstsze błędy w wykonywaniu spirometrii 1h

Interpretacja wyników badania spirometrycznego 1h
Ćwiczenie wykonywania spirometrii – wykonywanie prób rozkurczowych – interpretacja wyników 2h
Wykorzystywania spirometrii w rozpoznawaniu astmy i POCHP 1h
Techniki inhalacji w chorobach obturacyjnych i zasady stosowania leczenia inhalacyjnego 1h

II dzień
Obturacyjny bezdech podczas snu jako problem społeczny i medyczny, ambulatoryjne i szpitalne metody diagnostyki podczas snu 1h
Interpretacja badania polisomnograficznego 2h
Możliwości leczenia bezdechu podczas snu  w ramach poradni lekarza rodzinnego 1h
Kardiologiczne konsekwencje obturacyjnego bezdechu podczas snu 1h
Ogólnoustrojowe następstwo zaburzeń wentylacji: niewydolność krążenia 1h

 2. Szkolenie: „Wczesna diagnostyka zmian w zakresie drobnych stawów rąk i nóg pod kątem wczesnego rozpoznania RZS,Łuszczycowe Zapalenie Stawów, choroba REno i inne”

I dzień

Badania stawów 1h

Interpretacja badań laboratoryjnych 1h

Układowe choroby tkanki łącznej 2h

Spodyloartropatie zapalne 1h

Bolerioza 1h

II dzień

Inne badania obrazowe 1h

Nakłucia stawów – czy i kiedy? 1h

Dna moczanowa 1h

Zespoły paraneoplazmatyczne 1h

Nowe terapie – Leki biologiczne 1h

Choroba zwyrodnieniowa stawów 1h

Dodatkowo: Szczepienia w zapaleniach stawów- aktualne zalecenia

Fizykoterapia w  zapaleniach stawów – podstawowe  zasady

3 Szkolenie: „Nadciśnienie tętnicze – wczesne objawy. Postępowanie z holterem ciśnieniowym oraz wstęp do holtera ekg”

I dzień

Rozpoznawanie nadciśnienia tętniczego: wywiad, badanie fizyczne, badania dodatkowe 1h

Diagnostyka obrazowa i biochemiczna w nadciśnieniu tętniczym 1h

Wskazania i zasady wykonywania ABPM – interpretacja wyników – warsztaty – 2h

Zasady leczenia niefarmakologicznego oraz doboru terapii hipotensyjnej w nadciśnieniu tętniczym pierwotnym 1h

Przyczyny niepowodzenia leczenia nadciśnienia 1h

II dzień

Rytmy przedsionkowe – pochodzenie, patologie, terapia 1h

Zagadnienie pauzy w elektrokardiogramie 1h

Migotanie i trzepotanie przedsionków 1h

Zaburzenia przewodzenia różnych pięter układu bodźco-przewodzącego 1h

Komorowe zaburzenia rytmu 1h

Niedokrwienie i zawał serca w elektrokardiogramie 1h

4. Szkolenie: „Wczesna identyfikacja depresji przez lekarza POZ”

I dzień

Miejsce psychiatrii w nowoczesnej medycynie 1h

Zaburzenia nastroju – kryteria diagnostyczne, jak je czytać? 1h

Diagnostyka depresji w POZ – czy to w ogóle możliwe? 1h

Opisy przypadków – czego jeszcze nie wiem o depresji? Warsztat 1h

Postępowanie farmakoterapeutyczne w leczeniu zaburzeń nastroju 1h

Na co uważać podczas leczenia depresji 1h

II dzień

Lekooporność? Może to „dwubiegunówka”?   1h

Narzędzia diagnostyczne „w realu”. Warsztat 2h

Samobójstwo czy można przewidzieć? 1h

Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego – jak się nią ochronić? 1h

Współwystępowanie zaburzeń psychicznych – zaburzenia nastroju, a pojęcie lęku 1h

5. Szkolenie: „Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. Wybrane zagadnienia”

I dzień

Wczesne objawy chorób nowotworowych 2 x 45 minut

Przypadki onkologiczne – co gdzie kiedy 3h

Stany nagłe w onkologii 45 minut

Postępy w leczeniu onkologicznym 45 minut

II dzień

Objawy uboczne leczenia, co gdzie kiedy 3h

Leczenie przeciwbólowe 3h

6. Szkolenie: „Holistyczne spojrzenie na pacjenta onkologicznego w POZ”

I dzień

Podstawy komunikacji z pacjentem. Przekazywanie wiadomości o niepomyślnym rokowaniu. Protokół SPIKES – 1h wykładu + 2h warsztatów

Problemy psychologiczne pacjenta w sytuacji rezygnacji z radykalnego leczenia przeciwnowotworowego – 1h wykładu + 2h warsztatów.

II dzień

Problemy psychologiczne wyleczonego i jego rodziny 1h

Psychologia nadziei 1h

Zespół przewlekłego zmęczenia. Wypalenie zawodowe 1h

Rana nowotworowa – ocena i pielęgnacja 1h

Podstawowe grupy opatrunków specjalistycznych. Zasady doboru opatrunków 2h warsztatów.

http://szkoleniadlalekarzy.net/rekrutacja/

 

KONTAKT:

Sylwia Sobczak
Specjalista ds. szkoleń

e-mail: s.sobczak@pracodawcyzdrowia.pl

tel. 538 201 075

Biuro czynne: poniedziałek–piątek: 9:00–14:00


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?