RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

ZAWIADOMIENIE o terminie Zwyczajnego Zebrania Ogólnego

12 kwietnia 2017

ZAWIADOMIENIE
o terminie Zwyczajnego Zebrania Ogólnego
Członków Związku Pracodawcy Zdrowia
w dniu 25.05.2017r.

Szanowni Państwo.

Niniejszym informujemy, że dniu 25.05.2017 r. w Hotelu Bielany na Bielanach Wrocławskich o godzinie 18:00 odbędzie się Zwyczajne Zebranie Ogólne Członków Związku Pracodawcy Zdrowia, z następującym porządkiem obrad:

1. Rejestracja Członków
2. Otwarcie zebrania
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta
4. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał
5. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Związku za rok 2016
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016
9. Dyskusja
10. Udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonanych obowiązków
11. Wybór Zarządu Stowarzyszenia
12. Wnioski i sprawy różne

Uczestnictwo w Zebraniu jest obowiązkowe. Członek Stowarzyszenia może uczestniczyć w Zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Uprzejmie prosimy o stawiennictwo na Zebraniu ze względu na jego wyborczy charakter.

zo_pelnomocnictwo

wz2017_protokol_zpozdszwyczajne_za_2016

 


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?