RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Zapytanie Ofertowe – pełnienie funkcji Koordynatora ds. profilaktyki

10 kwietnia 2017

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Koordynatora ds. profilaktyki w projekcie „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w subregionie wrocławskim i m. Wrocław w latach 2016 – 2018” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Do obowiązków koordynatora ds. profilaktyki należeć będzie:
• Koordynacja merytoryczna działań edukatorów profilaktyki z placówek posiadających poradnie medycyny pracy i placówek POZ na terenie subregionu wrocławskiego i m. Wrocław
• Rozliczanie merytoryczne efektów ich działań, wsparcie działań
• Prowadzenie dokumentacji projektowej związanej z działaniami merytorycznymi
• Współpraca z koordynatorem projektu i pozostałym personelem projektu
• Edukacja edukatorów z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn;
• Organizowanie spotkań zespołu edukatorów

Przewidywany czas pracy na stanowisku koordynatora ds. profilaktyki:
100 godz./miesiąc. Rozliczenie będzie następować miesięcznie na podstawie protokołu sporządzonego przez osobę, wskazującego prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie (umowa zlecenie lub rozliczenie na podstawie rachunku/faktury w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej).

Miejsce pracy: Fabryczna 10 D2 Wrocław; teren parku przemysłowego

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1029215


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?