RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich mmśp i ich pracowników

27 lutego 2017

Projekt skierowany jest do MMŚP oraz ich pracowników. Obejmuje rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników MMŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz kompleksowe usługi rozwojowe* odpowiadające na ich potrzeby.
Projekt jest przeprowadzony na terenie Dolnego Śląska w ramach partnerstwa utworzonego przez ARLEG S.A. (Lider), DAWG Sp. z o.o., KARR S.A., WARR S.A., DPIiN S.A. oraz ARR AGROREG S.A. (Partnerzy). Dofinansowanie usług rozwojowych stanowi pomoc de minimis /pomoc publiczną.

Efektem projektu będzie wzrost konkurencyjności dolnośląskich MMŚP i wzmocnienie ich potencjału adaptacyjnego i rozwojowego oraz rozwój kompetencji zawodowych pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami firm.
Okres realizacji projektu: do 31.07.2019 roku
Całkowita wartość projektu: 43 524 945,59 zł
Kwota dofinansowania: 36 996 022,79 zł
Budżet DAWG: 8 578 176,90 zł

*usługi rozwojowe – usługi mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych, w tym prowadzące do zdobycia kwalifikacji których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący

Wysokość dofinansowania

Finansowanie usług rozwojowych realizowane przez przedsiębiorstwo będzie odbywało się z wykorzystaniem systemu refundacji połączonej z promesą. Poziom dofinansowania usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika nie może przekroczyć 5 tys. zł, natomiast wartość dofinansowania dla jednej umowy o przyznanie wsparcia wynosi średnio 25 tys. zł.

Wartość dofinansowania usługi rozwojowej wynosi:

  • 50% – wartość podstawowa

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

http://dawg.pl/pl/page/315/


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?