RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

ZUS – dofinansowanie

31 stycznia 2017

Program dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek realizowany na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje:

projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),

projekty doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,

projekty inwestycyjno-doradcze, łączące wyżej opisane działania.
http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=422


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?