RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Komunikat dotyczący zmiany finansowania umów realizowanych w roku 2016 w rodzaju AOS, SZP, PSY, REH, STM, SPO, OPH, PRO, SOK

5 grudnia 2016

KOMUNIKAT DOW NFZ

OGÓLNE WARUNKI UMÓW 

ZAŁĄCZNIKI §20 , §21

§ 43. 1. Każda ze stron umowy może w uzasadnionych przypadkach wnioskować na piśmie o zmianę warunków umowy.
2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, strony nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania podejmują czynności zmierzające do ustalenia nowych warunków umowy, chyba że strona umowy, do której skierowano wniosek, nie wyrazi zgody na zmianę warunków umowy i uzasadni swoje stanowisko na piśmie.

zalacznik_43


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?