RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017

29 listopada 2016

Zgodnie z informacją zawartą w artykule „Dziennika Gazety Prawnej z dnia 24 listopada 2016 r., w dniu 23 listopada br. na posiedzeniu działającej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Rady Rynku Pracy omawiane były zasady wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017. W artykule mowa jest o priorytetach Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wydatkowania głównej puli środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017, którymi są:

wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego

1) w sektorach – przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka narodowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna,

2) w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,

3) osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

W artykule znajduje się także informacja na temat priorytetów Rady Rynku Pracy w zakresie wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017, którymi są:

wsparcie kształcenia ustawicznego

1) osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 polskiej ramy kwalifikacji (nie mają matury),

2) pracowników po 45 roku zycia,

3) osób niepełnosprawnych,

4) w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.

W razie wszelkich pytań dotyczących Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz szkoleń – zapraszamy do kontaktu z Panią Iloną Trześniewską – i.radojewska@pracodawcyzdrowia.pl
tel. 603 428 895.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?