RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie

4 października 2016

Szanowni Państwo.

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie, który wprowadza taryfikator opłat za przeprowadzenie procedury oceniającej spełnienie standardów akredytacyjnych dla:

Podstawowej opieki zdrowotnej

Stacjonarnego leczenia uzależnień i inwazyjnych procedur zabiegowych i operacyjnych

oraz możliwość dwustopniowej oceny standardu akredytacyjnego.

Link: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290512/katalog/12382608#12382608

Termin konsultacji mija 4 listopada 2016 r.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?