RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Lista 75+. Ważna informacja dla pacjentów (Informacja z PZ)

31 sierpnia 2016

Nie w każdym przypadku leki z listy 75+ będą bezpłatne dla seniorów i nie każdy lekarz będzie mógł wystawić na nie receptę. Federacja Porozumienie Zielonogórskie jest zdania, że projekt Ministerstwa Zdrowia poprawi standard opieki zdrowotnej w Polsce, ale lista lekarzy uprawnionych do wystawiania recept na bezpłatne leki nie powinna być zawężona.

Resort zdrowia przygotował listę leków refundowanych dla osób, które ukończyły 75. rok życia. Zgodnie z informacją przekazaną przez ministra zdrowia nie oznacza to, że każdy z tych leków będzie dostępny całkowicie bezpłatnie dla każdego seniora. Będzie bowiem brana pod uwagę tzw. charakterystyka produktu leczniczego. W praktyce oznacza to, że jeżeli dany lek zostanie przepisany przez lekarza ze względu na inne dolegliwości niż wskazane przez resort wówczas pacjent będzie musiał za niego zapłacić.

Lekarz rodzinny Joanna Szeląg, ekspert Porozumienia Zielonogórskiego apeluje również do seniorów, aby planując wyjazd z miejsca zamieszkania, zaopatrzyli się w odpowiednią ilość leków lub w stosowną receptę. Ministerstwo zawęziło bowiem listę lekarzy, którzy mogą przepisać bezpłatne leki – wśród nich znaleźli się tylko uprawnieni lekarze i pielęgniarki POZ (w rozumieniu art. 55 ust. 2a ustawy o świadczeniach) oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae.

– Możliwość wystawiania bezpłatnych recept powinni mieć wszyscy lekarze zatrudnieni u danego świadczeniodawcy. Istotnym problemem wynikającym z decyzji o zawężeniu osób uprawnionych mogą być np. braki kadrowe – komentuje ekspert Porozumienia Zielonogórskiego dr Joanna Szeląg. – Dodatkowo lekarze POZ nie będą mogli wystawiać recept na bezpłatne leki pacjentom, którzy nie są przypisani ani do ich listy aktywnej, ani do listy aktywnej świadczeniodawcy, u którego są zatrudnieni lub wykonują zawód – dodaje.

Ponadto resort wyeliminował z listy uprawnionych również lekarzy POZ, którzy wystawiają recepty w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. A także lekarzy, którzy nie posiadają ustawowego statusu lekarza POZ oraz tych bez specjalizacji, którzy wspomagają działalność świadczeniodawcy.

W przypadku, kiedy lekarz POZ, którego senior wybrał składając deklarację jest nieobecny receptę na bezpłatne leki może mu wystawić inny lekarz POZ zatrudniony albo wykonujący zawód u tego samego świadczeniodawcy.

– Prawo pacjenta do bezpłatnych leków jest proste do weryfikacji – jedyne kryterium stanowi PESEL dlatego zawężenie listy lekarzy uprawnionych do wydawania recept jest niepotrzebne – mówi Marek Twardowski, wiceprezes PZ. Federacja zwraca także uwagę pacjentom, aby nie gubili recept, które NFZ traktuje jak karty czekowe. W przypadku zgubienia recepty lekarze mogą odmawiać ponownego wystawienia


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?