RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie udzielania świadczeń poza kolejnością

31 sierpnia 2016

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.581 j.t.) do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach uprawnienia posiadają:

– świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „ Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”;
– inwalidzi wojenni i wojskowi;
– kombatanci / osoby represjonowane.

Świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych świadczeniodawca udziela w dniu zgłoszenia. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w tym samym dniu, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Przy czym świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) nie może zostać udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Informacja o ww. uprawnieniach powinna zostać umieszczona w miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach.

Przypominamy, że na podstawie art. 57 ust. 2 pkt 10 ww. ustawy inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci / osoby represjonowane mają prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania.

W związku z powyższym przypominamy o bezwzględnym przestrzeganiu dodatkowych uprawnień świadczeniobiorców wynikających z ww. przepisów.

 

Źródło : http://www.nfz-wroclaw.pl/default2.aspx?obj=45223;49548&des=1;2


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?