RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Informacja dla świadczeniodawców realizujących umowy na świadczenia opieki zdrowotnej i rozliczających dodatkowe środki przeznaczone na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne

28 lipca 2016

DOW NFZ :
Wydział Ekonomiczno – Finansowy informuje, iż w celu rozliczenia dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 z późn. zm.) za miesiące lipiec-sierpień 2016r., Świadczeniodawcy zobowiązani są do składania w DOW NFZ faktury wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik:

– nr 8 do zarządzenia nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
16 października 2015 roku (400 zł na etat). Nie dotyczy POZ
W związku z wejściem w życie zarządzenia nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 roku, Świadczeniodawcy realizujący umowę w rodzaju POZ, w celu rozliczenia kwot na zwiększenie finansowania świadczeń o których mowa w § 3 oraz § 4 w ust. 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej począwszy od miesiąca lipca 2016 roku zobowiązani są do składania w DOW NFZ faktury wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik:

– nr 6 do umowy POZ (stanowiącej załącznik nr 2 do w/w zarządzenia). Dotyczy POZ


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?