RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Od 1 lipca nowe zasady umów w POZ

28 czerwca 2016

27 czerwca NFZ opublikował zarządzenie, na podstawie którego świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej będą aneksować umowy z funduszem, obowiązujące od 1 lipca do 31 grudnia b.r.

– Opublikowane zarządzenie prezesa NFZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej to efekt wielotygodniowych negocjacji między prezesem NFZ a Porozumieniem Zielonogórskim – komentuje prezes PZ Jacek Krajewski. – W ciągu pięciu spotkań udało się nam osiągnąć konsensus i podpisać porozumienie w sprawie naszych postulatów, dotyczących POZ. Wszystkie ustalenia znalazły się w opublikowanym zarządzeniu prezesa NFZ, zatem możemy mówić, że negocjacje zakończyły się powodzeniem dla obu stron.

Zdaniem Jacka Krajewskiego nowe zarządzenie zgodne jest z zapowiadanym przez resort zdrowia kierunkiem, w jakim powinny zmierzać zmiany systemu. Chodzi przede wszystkim o wzmocnienie roli podstawowej opieki zdrowotnej. Wśród zrealizowanych w zarządzeniu postulatów Porozumienia Zielonogórskiego znalazły się m.in. wyższe środki na pacjentów powyżej 75. r. życia. PZ zabiegało o to w związku ze zwiększeniem obowiązków lekarzy POZ (większą liczbą wizyt) w odniesieniu do tej grupy – od 1 września pacjenci ci będą mieli prawo do bezpłatnych leków, wydawanych na podstawie recept wystawianych przez lekarzy i pielęgniarki POZ.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?