RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Zebranie Ogólne w dniu 9 czerwca o godzinie 18:00

18 maja 2016

Z a p r o s z e n i e
Zarząd Pracodawców Zdrowia zaprasza na
Zebranie Ogólne w dniu 9 czerwca o godzinie 18:00

Hotel i Restauracja Bielany
ul. Klecińska 3 – Bielany Wrocławskie,
55-040 Kobierzyce

Porządek obrad Zebrania Ogólnego Pracodawców Zdrowia
1. Rejestracja Członków
2. Otwarcie zebrania
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta
4. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał
5. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Związku z działalności Pracodawców Zdrowia za rok 2015
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015
9. Dyskusja
10. Udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonanych obowiązków
11. Wnioski i sprawy różne

Uczestnictwo w zebraniu Ogólnym jest obowiązkowe
W zebraniu uczestniczą członkowie Związku Pracodawców Zdrowia lub osoby którym udzielono pisemnego pełnomocnictwa.

Projekt protokołu: protokół Pracodawcy Zdrowia


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?