RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Prezes PZ na konferencji „Rynek medyczny w Polsce: wizja i rewizja”

27 kwietnia 2016

Prezes Jacek Krajewski reprezentował Porozumienie Zielonogórskie na konferencji pt. „Rynek medyczny w Polsce: wizja i rewizja”, zorganizowanej 26 kwietnia b.r. przez redakcję „Rzeczpospolitej”.

Organizowane po raz drugi forum to spotkanie czołowych ekspertów z zakresu ochrony zdrowia oraz decydentów i przedstawicieli biznesu zaangażowanych w rozwój rynku. W trakcie konferencji poruszane są najbardziej aktualne tematy z zakresu systemu ochrony zdrowia w Polsce. Tym razem rozmawiano m.in. o dostępności do świadczeń, medycznych i społecznych aspektach udarów mózgu. Prezes Porozumienia Zielonogórskiego wziął udział w panelu dotyczącym przyszłości kadr medycznych w Polsce oraz optymalnego modelu leczenia pacjentów kardiologicznych.

Dyskusja podczas pierwszego z paneli toczyła się wokół problemu kształcenia młodych lekarzy. Paneliści zastanawiali się nad tym, jakie zapewnić im warunki rozwoju, by zapobiec emigracji ekonomicznej, a także w jakim kierunku powinna pójść reforma system kształcenia.

-W swoim wystąpieniu podkreśliłem wieloletnie zaniedbania i błędy popełniane przez kolejne rządy w systemie kształcenia lekarzy, m.in. związane z jego potężnym niedofinansowaniem – mówi Jacek Krajewski. – Ich skutkiem są nieodwracalne zmiany, polegające przede wszystkim na tym, że pod względem liczby lekarzy w odniesieniu do wielkości populacji Polska znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Wprawdzie ostatnio podejmowane są próby, by zaradzić problemowi niedoboru kadr medycznych (np. zwiększanie liczby miejsc na studiach medycznych oraz miejsc specjalizacyjnych), ale to wszystko za mało i za późno. Nie uda się wypełnić luki pokoleniowej w naszym zawodzie, bez pracy lekarzy w wieku emerytalnym.

Biorąc udział w dyskusji o opiece nad pacjentem kardiologicznym, prezes Jacek Krajewski podkreślał przede wszystkim zalety modelu, w którym obejmuje ona nie tylko okres choroby, ale też etapy ją poprzedzające i następujące po ustabilizowaniu stanu chorego.

-Najbardziej skuteczna i najkorzystniejsza dla pacjenta jest opieka koordynowana, w której najważniejszą rolę odgrywa lekarz POZ – wyjaśnia Krajewski. – Według tej filozofii nie zajmujemy się tylko samą chorobą, ale także pacjentem. W POZ podejmujemy działania związane z prewencją pierwotną i wtórną zachorowań. W czasie choroby pacjentem opiekuje się specjalista, ale w ścisłej współpracy z lekarzem POZ. Po ustabilizowaniu choroby pacjent wraca do POZ.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?