RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Zespoły medycyny rodzinnej zgodne ze strategią Porozumienia Zielonogórskiego

16 marca 2016

Trwają prace nad założeniami projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, które opracowuje zespół ekspertów (w tym przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego). Jedną z propozycji, o której dyskutują, jest powołanie zespołów medycyny rodzinnej, których zintegrowane działanie przyczyniłoby się do skuteczniejszej opieki nad pacjentem. Nie wiadomo jeszcze, jaki ostateczny kształt będzie miała ta koncepcja i jak zostanie ujęta w założeniach do ustawy o POZ. Prezes Porozumienia Zielonogórskiego podkreśla jednak, że Federacja nie tylko popiera samą ideę, ale też ma ją zawartą w swojej strategii.

-Zespoły medycyny rodzinnej jako podstawowa składowa organizacyjna w podstawowej opiece zdrowotnej to jeden z priorytetowych celów strategii dla POZ Federacji Porozumienie Zielonogórskie – mówi prezes PZ Jacek Krajewski. – Według naszej definicji, taki zespół powinien tworzyć lekarz POZ i inni pracownicy medyczni, m.in. pielęgniarka i położna. Ich kompetencje muszą być szeroko zdefiniowane. Według naszej koncepcji, kluczową rolę odgrywa w zespole zawsze lekarz, który powinien być liderem zespołu, zdolnym integrować, koordynować i optymalizować pracę poszczególnych jego członków.

Jacek Krajewski podkreśla także, że w grupie tej oprócz lekarza wiodącą rolę powinny odgrywać pielęgniarki POZ, o przygotowaniu zawodowym predysponującym zarówno do pracy zespołowej, jak i do samodzielnego podejmowania szerokiego zakresu działań. Chodzi zarówno o działania w gabinecie pielęgniarsko-zabiegowym, jak i miejscu zamieszkania pacjenta.

-Ponadto praca zespołów POZ powinna być wspierana także przez innych fachowych pracowników o określonych i specyficznych kompetencjach – dodaje Krajewski. To np. farmaceuta, opiekun medyczny, pracownik socjalny, psycholog, higienistka szkolna, edukator). Zespoły te powinny być także wyposażone w skuteczne narzędzia do realizacji polityki zdrowotnej, w tym stosowne regulacje prawne i instrumenty finansowe.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?