RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Prezes Porozumienia Zielonogórskiego na posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju

9 marca 2016

Posiedzenie sekcji ochrony zdrowia działającej przy Prezydencie RP Narodowej Rady Rozwoju 8 marca b.r. w dużej części poświęcone było problemom podstawowej opieki zdrowotnej. Prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski przedstawił uczestnikom prezentację na temat strategii Federacji w zakresie POZ.

– Strategia, nad którą pracujemy, będzie obszernym dokumentem, w którym szczegółowo określimy naszą wizję zmian systemu ochrony zdrowia – mówi Jacek Krajewski. – W 10-minutowej prezentacji przedstawiłem jej główne założenia. Naszym podstawowym celem jest budowanie systemu opieki zdrowotnej w oparciu o zespoły medycyny rodzinnej. Z opinii ekspertów, uczestniczących w posiedzeniu NRR wynika, że jest to kierunek zgodny z oczekiwaniami, a także zbieżny z wizją resortu – w dyskusji brał udział także minister zdrowia Konstanty Radziwiłł i wiceminister Jarosław Pinkas.

Prezes PZ zastrzega, że zbieżność ta dotyczy na razie generaliów, prace nad szczegółowymi rozwiązaniami trwają w różnych gremiach. Jednym z nich jest zespół powołany przez ministra zdrowia do opracowania założeń ustawy o POZ. Przedstawiciele zespołu podczas posiedzenia NRR przedstawili dotychczasowe efekty swoich działań. Uczestnicy spotkania byli jednak zgodni co do tego, że reformowanie POZ nie może się odbywać w oderwaniu od zmian całego systemu, dlatego konieczna jest spójna wizja.

Kolejny akcent związany z Federacją Porozumienie Zielonogórskie podczas spotkania NRR to wystąpienie Andrzeja Zapaśnika na temat projektu Koordynowanej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej.

Narodowa Rada Rozwoju to gremium konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Założeniem NRR jest stworzenie płaszczyzny dla debaty programowej na temat rozwoju Polski i wypracowanie stanowisk wykraczających poza horyzont bieżącej polityki. Rada przygotowuje dla prezydenta opinie, ekspertyzy, a także założenia merytoryczne do prezydenckich projektów ustaw. NRR składa się z 10 sekcji, które liczą od kilku do kilkunastu ekspertów, teoretyków i praktyków, reprezentujących różne środowiska i specjalizacje.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?