RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Leków dla seniorów nie przepisze lekarz NiŚOZ

17 marca 2016

Recepty na bezpłatne leki dla osób powyżej 75 r. życia wystawi tylko lekarz i pielęgniarka POZ oraz lekarze emeryci, takiego prawa nie będą mieć lekarze nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – wyjaśnił wiceminister Krzysztof Łanda podczas posiedzenia sejmowych komisji senioralnej oraz zdrowia 16 marca.

Była to jedna z wątpliwości w interpretacji projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej bezpłatne leki dla seniorów. Posłowie pozytywnie zaopiniowali projekt, odrzucając m.in. poprawkę Bartosza Arłukowicza, który proponował rozszerzenie prawa do wystawiania takich recept o lekarzy spoza POZ.

Wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda uzasadniał, że takie rozwiązanie mogłoby doprowadzić do nieprawidłowości w korzystaniu z uprawnienia do leków bezpłatnych. Ponadto wskazywał na brak systemu informatycznego, który pozwalałby na kontrolę wystawianych recept.

– Wiceminister podkreślał także, że omawiane przepisy staną się jednym z narzędzi do koordynacji opieki zdrowotnej, w której kluczową rolę ma odgrywać lekarz POZ – mówi Joanna Zabielska-Cieciuch, uczestnicząca w posiedzeniu komisji jako ekspert Porozumienia Zielonogórskiego.

Joanna Zabielska-Cieciuch uzyskała także z resortu odpowiedź na swoją wątpliwość, zgłoszoną podczas poprzedniego posiedzenia komisji, czyli jak dokładnie rozumieć pojęcie ukończenia 75. roku życia, co jest jedynym kryterium wprowadzanych uprawnień. W przeszłości były już problemy interpretacyjne ze strony NFZ w analogicznych przepisach. Resort powołał się na przepisy Kodeksu cywilnego i wyjaśnił, że do recepty na bezpłatne leki pacjent będzie uprawniony od dnia 75. urodzin – włącznie z tym dniem.

W czwartek w Sejmie odbędzie się drugie czytanie projektu, najprawdopodobniej w piątek będzie on poddany pod głosowanie. Według planów rządu, nowela zacznie obowiązywać od 1 września b.r. Celem wprowadzanych regulacji jest „zwalczanie zjawiska braku faktycznego dostępu starszych osób do leczenia ze względów ekonomicznych” – zdaniem autorów projektu, wielu starszych osób, cierpiących na kilka schorzeń jednocześnie, nie stać na wykupienie wszystkich leków


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?